Sancta Cecilia Musikkskole/Music school

Tlf. 479 03 978
E-post: anna.sscecilia@gmail.com

Musikalsk leder: Anna Rögnvaldsdòttir.

Et klipp fra Romerrikes blad.
ISLANDS SYMFONIORKESTER - hvor Anna Rögnvaldsdóttir var fast ansatt i 9 år. Hun sitter på nest siste pult i 1. fiolin.


MUSIKK GJENNOM TIDENE FOR SMÅ OG STORE!

Bamsen Leopold viser tidsepoker i "Musikk gjennom tidene"

Middelalder: Leopold klar for krig-Mattis, Krishan, Jonas, Vilde, Nora, Johanne og Bertine

Romantiken: Leopold till Operaballet

 

Barokken: Leopold ved hoffet

Renessansen: Vilde avlaster Leopold

 

Klassisismen: Leopold som Mozart

 

 

 

Samtidsmusikk: "Nicole og Leopold skal på samspill"

Musikk gjennom tidene. Fra vikingtid til våre dager.

Vi må til det gamle Island til å søke fornyelse i vår kulturelle virke. Der står vi ved kilden til vår kulturarv. Den nordiske kulturarv. Det som Norden vet om sin opprinnelse har den fra Island. Selv angående musikken, må vi til islandske kilder for å finne musikk fra Vikingtiden. Dette kommer frem i Norsk Musikkhistorie, av prof. Nils Grinde, og i Spor  av vikingenes sanger, av Kåre A. Lie. Sangene kan finnes i lydfil på: http://www.lienet.priv.no/Viking.htm

MUSIKK GJENNOM TIDENE-fra Bósa saga, les her.

Dette står skrevet i Kristendom og kvad, og er en del av en doktoravhandling av Fredrik Paasche. Er dette ikke riktig oppløftende lesning? Husk også at noen bøker krevde 700 kalvskinn. (De skrev på kalvskinn)

Dannelseslivet og diktningen. (1200 tallet)
Veksten i det kirkelige og religiøse liv på Island er en vekst også i litterær dannelse og evne. Skoler staar frem ved kirker og klostre. Her lærer Island at skrive, saa det kan bevare det nationale tradisjonsstof. Her møter Island europeisk litteratur. Snart skapes en rik religiøs prosa paa modersmaalet, og i disse omgivelser kommer den kristelige draapa til magt og ære.

Klostret i Herford i det gamle Sachsen er den islandske skoledannelsens vugge. Gissur hvite, la alt sitt hjerte i kristendommens sak, bar sit arbeide langt inn i fremtiden, da han sendte sit barn til Europa, gav Isleiv i lære hos en abbedisse i denne borg....

Her er de gamles egen fortelling om et lærdomssæde fra sagaøens lykkeligste dage: "Da den hellige Jon (Ögmundsson, Isleivs fostersønn) hadde været biskop en kort tid, lot han sætte en skole der ved staden  Holar. --  Den hellige biskop Jon tok mange mænd til undervisning og fikk en god mester, Gisle den gautske, til at lære dem grammaticam (norrøne grammatiske arbeider bygger paa Donat og Priscian-middelalderens lærere i gr. tik). Men en franskmand, en ærverdig prest, Rikini, sin kapellan, fik han til at undervise i musik og verslagning (sönglist og versgerd) --- Mange gode mænds børn gav seg i skole hos disse mestere, somme for at lære latin, andre for å lære sang, eller begge dele.--- Her kunde man se om alle bispesædets huse stor flid og meget arbeide: somme læste hellige skrifter, somme skrev, somme sang, somme blev undervist og somme lærte.---Og saa snart kirkeklokkerne klang til gudstjeneste, skyndte de seg alle ut fra sine smaa kammere til kirken, bærende med seg, som travle bier, søt honning til den hellige kirkes bikube,---alt det de hadde baaret sammen av de hellige skrifters lystelige vinkjelder.  Saasnart gudtjenesten begyndte, steg sangens fagre
samklang fra kirkens kor.--- (gregoriansk sang)

Der var ogsaa i lære en ren jomfru, som het Ingunn. Hun stod ikke lavere i boklig lærdom end noen av de andre; hun lærte mange grammaticam og underviste enhver, som vilde mottage kundskap.Hun rettet ofte latinske bøker, slik at hun lot læse dem høit for seg, mens hun selv sømmet, laget tøier eller utførte andre haandarbeider, hvor hun fremstillet hellige mænds sagaer, forkynnende Guds herlighet, ikke bare med munden, men også med sine hænders gjerning.

Saa ogsaa de kanoniske søstre i Herford: de underviste, de avskrev liturgiske tekster, og de broderte liturgisk skrud til Kirketjenesten."Fra Biskupasögur"


Pange lingua gloriosi/ Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi, quem in mundi prétium/
fructus ventris generosi/ Rex effundit gentium.


Nobis datus, nobis natus / ex intacta Virgine / 
et in mundo conversatus, / sparso verbi semine, /
sui moras incollata / miro clausit ordine. (Amen)

Stabat Mater dolorosa / iuxta crucem lacrimosa, / dum pendébat Filius.

 

Cuius animam gementem, / contristatam et dolentem / pertransivit gladius. (Amen) 

 

SAMLING AV MUSIKK OG LITTERATUR FRA EUROPAS KRISTNE KULTUR

SAMTIDEN fra ca 1920-
Sunrise on the ICEWOLF, les her.

Musikk gjennom tidene-Samtid-Eg sa til deg, les her.

ROMANTIKKEN fra ca 1820-1920
GOETHE: Erlkönig  https://en.wikipedia.org/wiki/Erlkönig_(Goethe) (engelsk oversettelse)
Musikk gjennom tidene- Steingrímur Thorsteinsson-To dikt , les her.

LOKKENDE TONER - Welhaven/Kjerulf

Noen sitater fra berømte forfattere og kunstnere, les her.


Musikk gjennom tidene-Eventyret om Grieg, les her.


She walkes in beauty-Lord Byron, les her.


Den vestlige kulturen har dype røtter i den Den Katolske Kirken, fra Messen og læren osv. Faktisk, den første hele komposisjonen var en katolsk Messe, Messe Notre Dame, av franskmannen Guillaume. Dette er et historisk faktum. Her er et utdrag av en av de mest berømte konvertittene til DKK på 1900 tallet, Gilbert Keith Chesterton, en engelsk forfatter og journalist. Den er også veldig underholdende.

KLASSISMEN fra ca 1750-1820
Musikk gjennom tidene. Moten på 1700 tallet!

 

Nina E. de Orlince Orlinska 
alias Mathea Anker.

 

Nina E. de Orlince Orlinska 
alias Mathea Anker.


Eventyret om Mozart, les her.

W. BLAKE: From MILTON
And did those feet in ancient time
Walk upon England´s mountain green?
And was the holy lamb of God
On Englands pleasant pastures seen?

And did the Countenance Divine
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here
Among these dark satanic mills?

Bring me my bow of burning gold!
Bring me my arrows of desire!
Bring me my spear! O clouds unfold!
Bring me my chariot of fire!

I will not cease from mental fight,
Nor shall my sword sleep in my hand
Till we have built Jerusalem
In England´s green and pleasant land.

BAROKKEN fra ca 1650-1750
Eventyret om Vivaldi, les her.

PETRARCA - Lyric Poems
     You who hear in scattered rhymes the sound of those sighs with,
which I nourished my heart during my first youthful error,
when I was in part another man from what I am now:
For the varied style in which I weep and speak
between vain hopes and vain sorrow, where there is anyone who understands
love through experience, I hope to find pity, not only pardon.
But now I see well how for a long time,
I was the talk of the crowd, for which I am ashamed of myself within;
and of my raving, shame is the fruit and repentance, and the clear knowing
that whatever pleases the world is a brief dream.

RENESSANSEN fra ca 1400-1650
Shakespear i godt humør, les her.
Musikk gjennom tidene-Meyjarmissir, les her.

MIDDELALDER fra ca år 500-1400
KORTE UTDRAG FRA DANTES UDEØDELIGE VERK: DEN GUDDOMMELIGE KOMEDIEN

RIMBREV - Rubayat versus Lilja

Dante - Helvetet, les her.

 

Dante - Himmelen, les her.

 

Dante - Skjærsilden, les her.

 

Musikk gjennom tidene - FRA URGAMLE TIDER - Et utdrag fra boken: «Hvordan Kristus feiret den første Messen»! Les her.

Undervisning og lærere   |   MINI-FESTIVAL    |   Ensembler   |   Musikk gjennom tidene   |  Utgivelse   |   Events   |   Media   |   Linker & Styre   |   Kontakt

2010 - (C)www.sscecilia.com